Txoj Cai Tswjfwm Ntiag Tug

Cov ntaub ntawv tiv tauj (email chaw nyob, xov tooj, chaw nyob, thiab lwm yam) uas tau los ntawm koj cov ntaub ntawv xa tuaj yuav raug siv los tiv tauj koj thaum tsim nyog.Txhawm rau pab koj zoo dua, qee zaum peb yuav hu rau koj txog cov khoom, kev tshwj xeeb lossis kev pabcuam uas peb ntseeg tias koj yuav pom muaj txiaj ntsig.

Yog tias koj tsis xav kom suav nrog Bersi Vac cov npe lag luam, tsuas yog qhia peb thaum koj muab koj cov ntaub ntawv ntiag tug rau peb.

Bersi Vac yuav tsis tshaj tawm koj cov ntaub ntawv ntiag tug rau lwm lub koom haum sab nraud rau nws siv hauv kev lag luam yam tsis tau koj tso cai

Yog tias koj xav tiv tauj peb rau ib qho laj thawj txog peb txoj cai ntiag tug, thov hu rau peb ntawm txoj kev hauv qab no:

Email:info@bersivac.com